เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
บริษัทที่ดำเนินการทางด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่จะสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือได้ในระดับประเทศ
เกี่ยวกับเรา สำหรับพนักงาน
our mision
ความมั่นคงของระบบนิเวศน์
กระจายสินค้าทั่วประเทศไทย และสร้างงานสร้างสินค้าให้กับคนในพื้นที่อีกมากมาย
ธุรกิจ
ธุรกิจ ออตโตมัน
ออตโตมันมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
สั่งซื้อสินค้า
our mision
สร้างธุรกิจที่มั่งคงและยั่งยืน
เราจะต่อยอดทุกธุรกิจให้มีความมั่นคงในสายอาชีพ
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารออตโตมัน นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
นำเสนอต่อสาธารณะ
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากออตโตมันได้ที่นี่
THAI
มุ่งสู่การเป็นระบบนิเวศด้านอาหารฮาลาลที่มั่นคงของโลก
วิสัยทัศน์
สัมผัสใหม่ "LEMBURGH" ได้แล้ววันนี้
LEMBURGH.COM

วิดิโอนำเสนอสินค้าเฟรนไชส์ของเรา

บริษัทเราได้มีธุรกิจเฟรนไชส์ขึ้นมา เพื่อต้องการขยายรายได้ให้กับผู้ประกอบการที่มีความสนใจในการประกอบกิจการของตัวเอง

See more
Grow Together
"เติบโตไปด้วยกัน"
cpf sustainability
อัตลักษณ์ของเรา
เราเชื่อในสังคมแห่งการแบ่งปัน เราเชื่อว่าผู้แข็งแรงกว่าถูกสร้างมาเพื่อปกป้องผู้อ่อนแอกว่า เรามุ่งมั่นที่จะทำภารกิจเราต่อไปในการสร้างฐานธุรกิจที่ก้าวหน้า
cpf sustainability
ความตั้งใจของเรา
พันธกิจของออตโตมัน คือการเป็นองค์กรที่เป็นน่าเชื่อถือ ไว้ใจและฝากความหวังของสังคมรอบข้างได้ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมเราจึงต้องสร้างอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศมากที่สุด
cpf products
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ข้อมูลการผลิต

กำลังผลิตสูงสุด

3,500 กิโลกรัมต่อวัน

เป้าหมายการผลิต

1,500 กิโลกรัมต่อวัน

การผลิตปัจจุบัน

700 กิโลกรัมต่อวัน
Gaming Tournament
12357000

การผลิตทั้งหมด

Gaming Tournament
10

จำนวนพนักงาน

Gaming Tournament
1290000

ระยะเวลาการใช้งาน

Gaming Tournament
169

มูลค่าเครื่องจักร

ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 2561
บริษัท ออตโตมันเอ็นเตอร์ไพรส์มีเป้าหมายของการเป็น "ผู้ผลิตสินค้าฮาลาล" ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ดาวน์โหลด