เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
บริษัทที่ดำเนินการทางด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่จะสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือได้ในระดับประเทศ
เกี่ยวกับเรา สำหรับพนักงาน
our mision
ความมั่นคงของระบบนิเวศน์
กระจายสินค้าทั่วประเทศไทย และสร้างงานสร้างสินค้าให้กับคนในพื้นที่อีกมากมาย
ธุรกิจ
ธุรกิจ ออตโตมัน
ออตโตมันมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
สั่งซื้อสินค้า
our mision
สร้างธุรกิจที่มั่งคงและยั่งยืน
เราจะต่อยอดทุกธุรกิจให้มีความมั่นคงในสายอาชีพ
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ แจ้งความประสงค์การลงทุน
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารออตโตมัน นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
นำเสนอต่อสาธารณะ
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากออตโตมันได้ที่นี่
THAI
ตราสารซูกุก ประเภทไม่มีประกันของบริษัทออตโตมันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด ครั้งที่ 1/2563
บิสมิลลาฮิลเราะห์มานิลเราะฮิม
.
ครั้งแรกของการเปิดการลงทุนแบบตราสารศุกูก  โดยบริษัทออตโตมัน เอ็นเตอร์ไพรส์ มีความประสงค์จะการขายหุ้นศุกูก อัตรากำไรคงที่ปีละ 8.3% อายุการไถ่ถอน 5 ปีแบบไม่มีประกัน สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ในปีที่ 3  จํานวนที่สนอขายไม่เกิน 2,628 หน่วยคิดเป็นมูลค่าไมเ่กิน 2.6ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
.
.
โมเดลธุรกิจการลงทุนนี้คือบริษัทไฉไล อินเตอร์เทรดจำกัดจะทำการซื้อสินทรัพย์ประเภทเครื่องจักรต่างๆจากบริษัทออตโตมันทั้งหมดมูลค่า 2.6 ล้านบาท แล้วนำมาปล่อยเช่าซื้อให้กับบริษัทออตโตมันอีกครั้งหนึ่ง ในส่วนของบริษัทออตโตมันต้องการนำเงินสดครั้งนี้ ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้
.
.
1.ปรับโครงสร้างหนี้สินระยะสั้นเป็นระยาว 
2.ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการค้ากับโมเดิร์นเทรดในปัจจุบันและอนาคตที่กำลังจะเพิ่มสินค้าให้ตอบโจทย์กับความต้องการตลาดมากขึ้น
.
.
บริษัทออตโตมัน จะเป็นผู้เช่าซื้อเครื่องจักรโดยมีกำไรจากการเช่าซื้อตรงนี้คิดเป็น 10% ต่อปี บริษัทไฉไลอินเตอร์เทรด ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง เป็นผู้แทนของผู้ถือตราสารศุกูกครั้งนี้ โดยจะเป็นผู้ปันผลกำไรและรายงานผลประกอบการร่วมกับบริษัทออตโตมันให้กับผู้ถือตราสาร 
.
.
หุ้นศุกูกตัวนี้จะมีกำไรปันผลปีละ 8.3 % เป็นเวลา 5 ปีจึงจะครบกำหนดการไถ่ถอนเงินต้น โดยระหว่างนั้นจะเป็นการปันผลเฉพาะในส่วนของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 
.
.
พี่น้องท่านใดสนใจ ลงทุนระยะยาว โดยสามารถศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ ตามลิงค์ที่แนบมาใต้คอมเม้นท์ ผู้ลงทุนรายใหญ่สามารถต่อรองอัตรากำไรและเงื่อนไขการลงทุนได้ครับ
.
ขอบคุณครับ