เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
บริษัทที่ดำเนินการทางด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่จะสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือได้ในระดับประเทศ
เกี่ยวกับเรา สำหรับพนักงาน
our mision
ความมั่นคงของระบบนิเวศน์
กระจายสินค้าทั่วประเทศไทย และสร้างงานสร้างสินค้าให้กับคนในพื้นที่อีกมากมาย
ธุรกิจ
ธุรกิจ ออตโตมัน
ออตโตมันมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
สั่งซื้อสินค้า
our mision
สร้างธุรกิจที่มั่งคงและยั่งยืน
เราจะต่อยอดทุกธุรกิจให้มีความมั่นคงในสายอาชีพ
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารออตโตมัน นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
นำเสนอต่อสาธารณะ
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากออตโตมันได้ที่นี่
THAI
Burger Putra กับการขยายตลอดสู่ Medern Trade
ทางบริษัท ได้ปล่อยตัวสินค้า ไส้เบอร์เกอร์แช่แข็ง ตราปุตรา เข้าสู่ตลาด Medern Trade เจ้าใหญ่อย่าง Makro เป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้ทางบริษัทเองยังมองหาช่องทางการขยับขยายสู่ตลาดอื่นๆอีกด้วย เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าในเรื่องของสินค้าที่ดี ฮาลาลและราคาประหยัด สินค้าเราตอนนี้ได้กระจายสู่ทุกสาขาของ Makro ทั่วประเทศ 

สามารถไปลิ้มลองได้แล้ววันนี้ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PutraTHOfficial/