เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
บริษัทที่ดำเนินการทางด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่จะสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือได้ในระดับประเทศ
เกี่ยวกับเรา สำหรับพนักงาน
our mision
ความมั่นคงของระบบนิเวศน์
กระจายสินค้าทั่วประเทศไทย และสร้างงานสร้างสินค้าให้กับคนในพื้นที่อีกมากมาย
ธุรกิจ
ธุรกิจ ออตโตมัน
ออตโตมันมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
สั่งซื้อสินค้า
our mision
สร้างธุรกิจที่มั่งคงและยั่งยืน
เราจะต่อยอดทุกธุรกิจให้มีความมั่นคงในสายอาชีพ
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารออตโตมัน นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
นำเสนอต่อสาธารณะ
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากออตโตมันได้ที่นี่
THAI
1 ข้อมูลลูกค้า 2 รูปแบบบิล
3 สินค้าและบริการ
รายการ จำนวน หน่วย
 ปุตรา เบอร์เกอร์เนื้อ 70 กรัม
 ปุตรา เบอร์เกอร์เนื้อ 50 กรัม
 ปุตรา เบอร์เกอร์ไก่ 70 กรัม
 ปุตรา เบอร์เกอร์ไก่ 50 กรัม
 แบมะ เบอร์เกอร์เนื้อ 70 กรัม
 แบมะ เบอร์เกอร์เนื้อ 50 กรัม
 แบมะ เบอร์เกอร์ไก่ 70 กรัม
 แบมะ เบอร์เกอร์ไก่ 50 กรัม
 ปุตรา เบอร์เกอร์ไก่ 50 กรัม (สเปคแมคโคร)
4 เพิ่มเติม