เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
บริษัทที่ดำเนินการทางด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่จะสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือได้ในระดับประเทศ
เกี่ยวกับเรา สำหรับพนักงาน
our mision
ความมั่นคงของระบบนิเวศน์
กระจายสินค้าทั่วประเทศไทย และสร้างงานสร้างสินค้าให้กับคนในพื้นที่อีกมากมาย
ธุรกิจ
ธุรกิจ ออตโตมัน
ออตโตมันมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
สั่งซื้อสินค้า
our mision
สร้างธุรกิจที่มั่งคงและยั่งยืน
เราจะต่อยอดทุกธุรกิจให้มีความมั่นคงในสายอาชีพ
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารออตโตมัน นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
นำเสนอต่อสาธารณะ
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากออตโตมันได้ที่นี่
THAI

เกี่ยวกับออตโตมัน

ออตโตมันดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

อัตลักษณ์ของเรา

ชื่อ ออตโตมัน มาจากคำว่า Osmanlı (โอสมานลือ ) อณาจักรเติร์กที่ก่อตั้งโดยโอสมาน กาซี ในศตวรรษที่ 13 จาก”เผ่าคายึ”เร่ร่อนที่อพยพจากเอเชียกลางมาตั้งหลักปักฐาน ณ แคว้นอนาโตเลีย
อณาจักรออตโตมันเป็นที่เลื่องลือถึงการเป็นจุดเชื่อมระหว่างสองอารยธรรมระหว่างตะวันตกและตะวันออก ความสามารถในการบูรณาการจุดแข็งของสองอารายธรรม เนื่องจากสภาวะที่ต้องอยู่รอดท่ามกลางจุดภมิรัฐศาสตร์ที่เผชิญความท้าทายจากทั้งฝั่งตะวันตก(ไบเซนไทน์)และตะวันออก(มองโกล) จนสามารถขยายอณาจักรที่กว้างใหญ่ไพศาล เปี่ยมไปด้วยอารายธรรมและระบบนิเวศที่สมบูรณ์ ไปไกลกว่า 3 ทวีป กินพื้นที่ครอบคลุมทั้งแอฟริกา เอเชีย และยุโรป
ชื่อนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้เราได้สานต่อแก่นสารของความเป็นออตโตมันในอดีต การริเริ่มก่อตั้งบริษัทออตโตมันที่เริ่มจากจุดที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและสังคมในโลกนี้ให้ดีขึ้นโดยคนรุ่นใหม่ที่มีหลักการและปรัชญาทางเศษฐกิจใหม่ๆ สภาพความไม่เป็นธรรมทางระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีที่มีปัญหาด้านการกระจายความมั่งคั่งและความสำเร็จไปอยู่ที่คนเพียงไม่กี่คน ความอดทนอดกลั้นต่ออุปสรรคและความท้าทายจากการสร้างสิ่งที่เริ่มจากศูนย์ สร้างจากคำครหาว่าเป็นไปไม่ได้
เราต้องการสร้างพื้นที่ให้กับคนจำนวนมากในสังคมเข้ามาเป็นเจ้าของบริษัทแห่งนี้มากที่สุด เราเชื่อในสังคมแห่งการแบ่งปัน เราเชื่อว่าผู้แข็งแรงกว่าถูกสร้างมาเพื่อปกป้องผู้อ่อนแอกว่า เรามุ่งมั่นที่จะทำภารกิจเราต่อไปในการสร้างฐานธุรกิจที่ก้าวหน้า เพื่อนำดอกผลจากความสำเร็จนั้นมาแบ่งปันกับผู้เกี่ยวข้องในสังคมให้มากที่สุด